2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Przyszedł, aby nas przytulić

09/12/18 ks. Tomasz R. Kubak
Dziś w pierwszym czytaniu słyszymy Boga, który zaprasza Jerozolimę, miasto – symbol społeczności Izraela, aby odrzuciła „szatę smutku”. Ma ją zdjąć, złożyć i odłożyć. Szata smutku, wór pokutny, to ubranie, które zakładało się w czasie odprawiania rytualnej pokuty, gdy poszczono i modlono się. Pierwszym zadaniem tego aktu religijnego było odnowienie relacji osoby pokutującej z Bogiem oraz społecznością Izraela, ludem Boga...