Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

09/12/18 Michał Piotr Gniadek
Działalność Jana Chrzciciela jest tego doniosłym przykładem. Wiemy, jak narażał się swoją posługą słowa tym, którzy mieli wpływy i nie kierowali się we własnym życiu moralnością, i jakim męczeństwem zakończyło się jego ziemskie życie. Jak zatem w świetle powyższego rozumieć słowa Izajasza?