Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

31 niedziela okresu zwykłego

Homilia do dorosłych
04/11/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Po zakończonej Eucharystii wierzący umocniony Duchem Pana wychodzi do świata, aby sprawować kult w Duchu polegający na posłuszeństwie słowu Boga (…). Chodzi o to, aby przez świadectwo wierzącego drugi człowiek doświadczył rzeczywistej i namacalnej miłości Boga i panowania Jego mocy. „Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na Niego” (KKK 2093).
Homilia do młodzieży
04/11/18 Sławomir Zatwardnicki
Zachęcałbym kaznodzieję do zastanowienia się nad przestrogami papieża dotyczącymi dwóch zagrożeń wiary: gnostycyzmu i pelagianizmu. Franciszek porównuje właśnie tego rodzaju zafiksowanie się na punkcie własnych doświadczeń ze starą gnostycką pokusą. Z kolei również pelagianizm może dać o sobie znać w związku z dzisiejszą ewangelią. Kiedy? Ano wtedy, gdy odbiorca Ewangelii będzie próbował o własnych siłach wykrzesać z siebie miłość do Boga i bliźniego.
Homilia do młodzieży
04/11/18 o. Marcin Wrzos OMI
woli kończy się rok duszpasterski przebiegający pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jeśli tak jest, to powinno to być widać w sposobie naszego życia. W tym, że potrafimy miłować, przebaczać, wprowadzać pokój, rozwijać się, nie przekreślać innych, mieć coraz więcej przyjaciół, przekazywać wiarę. Może warto, jak żydzi, jak Jezus, zapisać sobie te dwa przykazania i mieć ze sobą w kieszeni, portfelu, czy torebce aby nam przypominały, że chrześcijan, powinno się rozpoznawać po miłości, a nie po nienawiści czy pogardzie.
Homilia do młodzieży
04/11/18 ks. Piotr Winkler
Papież Benedykt XVI w 2010 roku w Londynie mówił do młodzieży: „Zostaliśmy stworzeni po to, by być kochani, i rzeczywiście tak jest (…). Zostaliśmy stworzeni także do dawania miłości”. Można zatem powiedzieć, idąc tropem myśli papieża Benedykta XVI, że człowiek żyje po to, aby kochać i być kochanym.
Homilia do młodzieży
04/11/18 ks. Wojciech Silski
Gdy kocham nie koncentruję się na sobie, ale na osobie kochanej... Nieraz zakochany traci głowę. W prawdziwej miłości dokonuje się proces „od-egoizowania”. Miłość jest przeciwieństwem egoizmu, zapatrzenia w siebie. Jestem „dla”.
Homilia do dzieci
04/11/18 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii: Chcemy dzieciom pokazać, że każdy jest odkrywcą miłości. Każdy człowiek może być pewny miłości Boga. Naszą miłość do Boga odkrywamy przez całe nasze życie. Chcemy podczas homilii pokazać dzieciom postać uczonego w Piśmie. Był to człowiek mądry, wykształcony, jednak brakowało w jego życiu miłości, którą odkrył dzięki spotkaniu z Jezusem.