31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Odkrywca miłości

04/11/18 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii: Chcemy dzieciom pokazać, że każdy jest odkrywcą miłości. Każdy człowiek może być pewny miłości Boga. Naszą miłość do Boga odkrywamy przez całe nasze życie. Chcemy podczas homilii pokazać dzieciom postać uczonego w Piśmie. Był to człowiek mądry, wykształcony, jednak brakowało w jego życiu miłości, którą odkrył dzięki spotkaniu z Jezusem.