Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Sugestie słuchacza

04/11/18 Sławomir Zatwardnicki
Zachęcałbym kaznodzieję do zastanowienia się nad przestrogami papieża dotyczącymi dwóch zagrożeń wiary: gnostycyzmu i pelagianizmu. Franciszek porównuje właśnie tego rodzaju zafiksowanie się na punkcie własnych doświadczeń ze starą gnostycką pokusą. Z kolei również pelagianizm może dać o sobie znać w związku z dzisiejszą ewangelią. Kiedy? Ano wtedy, gdy odbiorca Ewangelii będzie próbował o własnych siłach wykrzesać z siebie miłość do Boga i bliźniego.