31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wierzący pod wpływem Ducha realizuje największe przykazanie miłości Boga

04/11/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Po zakończonej Eucharystii wierzący umocniony Duchem Pana wychodzi do świata, aby sprawować kult w Duchu polegający na posłuszeństwie słowu Boga (…). Chodzi o to, aby przez świadectwo wierzącego drugi człowiek doświadczył rzeczywistej i namacalnej miłości Boga i panowania Jego mocy. „Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na Niego” (KKK 2093).
W homilii warto przypomnieć wierzącym o grzechach przeciw miłości Bożej. Są nimi: obojętność – odrzucanie bądź negowanie miłości Bożej; oziębłość – zwlekanie w odwzajemnianiu miłości Boga; znużenie – odrzucenie radości pochodzącej od Boga; nienawiść do Boga, która sprzeciwia się Jego miłości, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia grzech i wymierza kary (KKK 2094).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.