Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wierzący pod wpływem Ducha realizuje największe przykazanie miłości Boga

04/11/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Po zakończonej Eucharystii wierzący umocniony Duchem Pana wychodzi do świata, aby sprawować kult w Duchu polegający na posłuszeństwie słowu Boga (…). Chodzi o to, aby przez świadectwo wierzącego drugi człowiek doświadczył rzeczywistej i namacalnej miłości Boga i panowania Jego mocy. „Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na Niego” (KKK 2093).
W homilii warto przypomnieć wierzącym o grzechach przeciw miłości Bożej. Są nimi: obojętność – odrzucanie bądź negowanie miłości Bożej; oziębłość – zwlekanie w odwzajemnianiu miłości Boga; znużenie – odrzucenie radości pochodzącej od Boga; nienawiść do Boga, która sprzeciwia się Jego miłości, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia grzech i wymierza kary (KKK 2094).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.