Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

32 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
11/11/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: (…). Ewangelia wymaga od nas doskonalszej i bardziej wymagającej wiary w Boga i nadziei niż Stary Testament. Pełną odpłatę otrzymujemy nie tu, na ziemi, lecz w niebie.
Homilia do dorosłych
11/11/18 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Dzisiaj warto zapytać: Czego kurczowo z lękiem trzymają się w życiu? (Być może ten lęk jest przejawem braku zaufania) oraz: Jakie wymagania stawiane przez innych – również wymagania wiary – szczególnie ich drażnią? (Te uczucia rodzące się w nas wiele o nas mówią…).
Homilia do dorosłych
11/11/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ufność chrześcijańska to ufność autentyczna, pełna – nade wszystko – ufność miłująca. „Powierzenie się opatrzności Ojca niebieskiego wyzwala nas z niepokoju o jutro. Ufność pokładana w Bogu przygotowuje szczęście ubogich. Oni będą widzieć Boga” (KKK 2547). Taki rodzaj duchowego ubóstwa jest wejściem w bogactwo królestwa Bożego. Jest nim relacja z Bogiem, duchowa wolność, dyspozycyjność względem Pana, jest nim pokój i radość płynąca z bliskości Stwórcy...
Homilia do dorosłych
11/11/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Szkic homilii do wykorzystania podczas mszy świętej w intencji ojczyzny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Sienkiewicz napisał „Legendę żeglarską”, w której naszą ojczyznę porównał do „Purpury” – okrętu, którym sterują nieodpowiedzialni marynarze. Nie reagują oni na głos rozsądku, aby dbać o statek: olinowanie, ożaglowanie, belki i wiązania. Płyną hen, daleko, beztrosko, wesoło, wiatr dmie w żagle. Któregoś dnia zerwał się straszny sztorm i „Purpura” zaczęła tonąć.
Homilia do dorosłych
11/11/18 ks. Zbigniew Kosik
zisiaj wędrujemy pamięcią wstecz do wydarzeń sprzed stu laty; do wyjątkowych wówczas dni, gdy odradzała się Polska – nasza ojczyzna. Czas niewoli, rozbiorów, przypominał sytuację biblijnych kobiet: wydawało się, że koniec jest bliski; życie na krawędzi przetrwania narodu ocierało się o jego całkowite unicestwienie. Mimo to, zawierzenie Bogu wbrew wszystkim i wszystkiemu, duchowa determinacja, hart ducha były impulsem do zmartwychwstania, odrodzenia się niepodległej Polski...
Homilia do młodzieży
11/11/18 ks. Piotr Śliżewski
Chociaż sytuacja wdowy z Sarepty sydońskiej nie oddaje stanu materialnego żadnego z nas, bo żyjemy w Europie, w XXI wieku i nikt w naszej szerokości geograficznej z powodu pomocy socjalnej państwa i różnych instytucji charytatywnych nie musi się bać tego, że zabraknie mu podstaw do przeżycia, wielu z nas, podobnie jak wspomniana wdowa, dostrzega braki. Nie są one aż tak dotkliwe i nie będą kończyły się śmiercią z głodu, ale z powodu presji społecznej i nieustanego porównywania się do innych – odczuwamy niejeden psychiczny dyskomfort...