32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pod wpływem Ducha - przez Serce Matki - ufnie powierzamy naszą ojczyznę Ojcu Niebieskiemu

11/11/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ufność chrześcijańska to ufność autentyczna, pełna – nade wszystko – ufność miłująca. „Powierzenie się opatrzności Ojca niebieskiego wyzwala nas z niepokoju o jutro. Ufność pokładana w Bogu przygotowuje szczęście ubogich. Oni będą widzieć Boga” (KKK 2547). Taki rodzaj duchowego ubóstwa jest wejściem w bogactwo królestwa Bożego. Jest nim relacja z Bogiem, duchowa wolność, dyspozycyjność względem Pana, jest nim pokój i radość płynąca z bliskości Stwórcy...