32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Tysiącletni statek

11/11/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Szkic homilii do wykorzystania podczas mszy świętej w intencji ojczyzny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Sienkiewicz napisał „Legendę żeglarską”, w której naszą ojczyznę porównał do „Purpury” – okrętu, którym sterują nieodpowiedzialni marynarze. Nie reagują oni na głos rozsądku, aby dbać o statek: olinowanie, ożaglowanie, belki i wiązania. Płyną hen, daleko, beztrosko, wesoło, wiatr dmie w żagle. Któregoś dnia zerwał się straszny sztorm i „Purpura” zaczęła tonąć.