32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Wada wzroku

11/11/18 Monika Zuber
Jezus naucza swoich uczniów, że bardzo często nie widzimy, jacy są inni. Wśród tłumu osób Jezus dostrzega bardzo ubogą kobietę i mówi, że ona podzieliła się wszystkim, co posiadała, nawet jeżeli wrzuciła do skarbonki mniej niż pozostali ludzie. Oddała bowiem to, co było na jej utrzymanie, inni zaś wrzucali to, co im było niepotrzebne. Jej dar okazał się więc cenniejszy i płynący prosto z serca. Pewnie, jako osoba uboga, nie wyglądała super atrakcyjnie, ale to, co pozostaje przed naszym wzrokiem w ukryciu – a mianowicie jej serce – wyróżniło ją pośród innych...