Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Warto pytać! (sugestie słuchacza)

11/11/18 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Dzisiaj warto zapytać: Czego kurczowo z lękiem trzymają się w życiu? (Być może ten lęk jest przejawem braku zaufania) oraz: Jakie wymagania stawiane przez innych – również wymagania wiary – szczególnie ich drażnią? (Te uczucia rodzące się w nas wiele o nas mówią…).