32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Warto pytać! (sugestie słuchacza)

11/11/18 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Dzisiaj warto zapytać: Czego kurczowo z lękiem trzymają się w życiu? (Być może ten lęk jest przejawem braku zaufania) oraz: Jakie wymagania stawiane przez innych – również wymagania wiary – szczególnie ich drażnią? (Te uczucia rodzące się w nas wiele o nas mówią…).