32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wielowymiarowa podróż

11/11/18 ks. Zbigniew Kosik
zisiaj wędrujemy pamięcią wstecz do wydarzeń sprzed stu laty; do wyjątkowych wówczas dni, gdy odradzała się Polska – nasza ojczyzna. Czas niewoli, rozbiorów, przypominał sytuację biblijnych kobiet: wydawało się, że koniec jest bliski; życie na krawędzi przetrwania narodu ocierało się o jego całkowite unicestwienie. Mimo to, zawierzenie Bogu wbrew wszystkim i wszystkiemu, duchowa determinacja, hart ducha były impulsem do zmartwychwstania, odrodzenia się niepodległej Polski...