Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Wierzący pod wpływem Ducha ufnie powierza się Ojcu

11/11/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: (…). Ewangelia wymaga od nas doskonalszej i bardziej wymagającej wiary w Boga i nadziei niż Stary Testament. Pełną odpłatę otrzymujemy nie tu, na ziemi, lecz w niebie.
Odpłata na ziemi, która też ma miejsce, nie polega natomiast na otrzymaniu dóbr materialnych, lecz na królestwie Bożym, to znaczy na radości, miłości i pokoju w duchu (por. Rz 14, 17; Ga 5, 22). Jeśli tekst ewangelijny zinterpretujemy w duchu chrystologicznym i paschalnym (a warto pamiętać, że Jezus pokazał przykład ubogiej wdowy na krótko przed swoją męką) wówczas okaże się, że niezauważona, biedna i pokorna wdowa, która oddaje Bogu całe swoje życie, jest figurą Chrystusa, który na krzyżu staje się ostatnim ze wszystkich, ufnie powierza się Ojcu, składając siebie w ofierze za zbawienie świata. Obchodzone misterium brzmi zatem: „Chrystus, który na krzyżu «rzucił się» w ramiona Ojca, oddał Mu się cały (był ubogi), daje
nam moc, abyśmy podobnie zawierzyli całe swoje życie Bogu”.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.