32 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Wierzący pod wpływem Ducha ufnie powierza się Ojcu

11/11/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: (…). Ewangelia wymaga od nas doskonalszej i bardziej wymagającej wiary w Boga i nadziei niż Stary Testament. Pełną odpłatę otrzymujemy nie tu, na ziemi, lecz w niebie.
Odpłata na ziemi, która też ma miejsce, nie polega natomiast na otrzymaniu dóbr materialnych, lecz na królestwie Bożym, to znaczy na radości, miłości i pokoju w duchu (por. Rz 14, 17; Ga 5, 22). Jeśli tekst ewangelijny zinterpretujemy w duchu chrystologicznym i paschalnym (a warto pamiętać, że Jezus pokazał przykład ubogiej wdowy na krótko przed swoją męką) wówczas okaże się, że niezauważona, biedna i pokorna wdowa, która oddaje Bogu całe swoje życie, jest figurą Chrystusa, który na krzyżu staje się ostatnim ze wszystkich, ufnie powierza się Ojcu, składając siebie w ofierze za zbawienie świata. Obchodzone misterium brzmi zatem: „Chrystus, który na krzyżu «rzucił się» w ramiona Ojca, oddał Mu się cały (był ubogi), daje
nam moc, abyśmy podobnie zawierzyli całe swoje życie Bogu”.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.