Polecamy

33 niedziela okresu zwykłego

18/11/18
Wierzący pod wpływem Ducha podejmuje wysiłek przemiany świata i z nadzieją oczekuje przyjścia Chrystusa Sędziego
18/11/18 Anna Lipczyńska
Co z tym końcem świata? Ileż to już razy różni „przepowiadacze” wieszczyli koniec świata. I co? I nic. Może więc nie ma się czego bać? Pan Jezus powiedział, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie… Hm, coś tu nie gra… Wiele pokoleń już przeminęło od tamtego czasu - a świat jak był tak jest.
18/11/18 ks. Adam Kalbarczyk
Benedykt XVI przypomina, że od najwcześniejszych czasów perspektywa sądu ostatecznego miała wpływ na codzienne życie chrześcijan, była swoistym kryterium, według którego kształtowali swoje życie doczesne, jawnym wyzwaniem dla sumień i równocześnie wyrazem nadziei pokładanej w sprawiedliwości Boga.
Homilia do dorosłych
18/11/18 ks. Piotr Wojnar
Na ile jesteś samodzielny? Pierzesz, gotujesz, zarabiasz na dom? Radzisz sobie z problemami? Samodzielność to oznaka dorosłości; u jednych jej mnóstwo, u innych niewiele. A jednak są chwile, które zrównują wszystkich; najbardziej przedsiębiorczego uczynią bezradnym. Choćbyś dotąd pokonywał góry, dojdziesz do momentu całkowitej bezsilności. Jak małe dziecko nie będziesz wiedział, co robić. Na przykład, jeśli zechcesz samodzielnie odpierać ataki złego, ryzykujesz porażkę. To nie na twoje siły, nie na twoją wiedzę, mądrość.
Homilia do młodzieży
18/11/18 s. Urszula Kłusek SAC
Bać się czy nie bać? Dzisiaj o swoim powtórnym przyjściu mówi nam sam Jezus. Mówi i nie przeraża, wręcz przeciwnie mówi o tym, że kiedy On przyjdzie na ziemię raz jeszcze, przyjdzie w wielkiej mocy i chwale, i że jego dobrzy posłańcy, czyli aniołowie zbiorą Jego wybranych od krańca ziemi, aż do szczytów nieba. Nikt, kto należał do Jezusa, był Jego wybranym w tym dniu Jego przyjścia nie zostanie pominięty i zapomniany. Czy więc jest się czego bać?
Homilia do dzieci
18/11/18 bp Antoni Długosz
Pan Jezus (obraz) przypomina dzisiaj o znakach zapowiadających koniec świata. Mogą być one różnie przez nas odbierane. Pewne jest, że nastąpi koniec świata, lecz tylko Pan Bóg zna jego termin. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy pamiętali o tym wydarzeniu i nie lekceważyli znaków, które nam daje, abyśmy zawsze byli przygotowani na spotkanie z Nim na końcu naszego życia.