33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

On mój los zabezpiecza!

18/11/18 s. Urszula Kłusek SAC
Bać się czy nie bać? Dzisiaj o swoim powtórnym przyjściu mówi nam sam Jezus. Mówi i nie przeraża, wręcz przeciwnie mówi o tym, że kiedy On przyjdzie na ziemię raz jeszcze, przyjdzie w wielkiej mocy i chwale, i że jego dobrzy posłańcy, czyli aniołowie zbiorą Jego wybranych od krańca ziemi, aż do szczytów nieba. Nikt, kto należał do Jezusa, był Jego wybranym w tym dniu Jego przyjścia nie zostanie pominięty i zapomniany. Czy więc jest się czego bać?