33 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

18/11/18 Anna Lipczyńska
Co z tym końcem świata? Ileż to już razy różni „przepowiadacze” wieszczyli koniec świata. I co? I nic. Może więc nie ma się czego bać? Pan Jezus powiedział, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie… Hm, coś tu nie gra… Wiele pokoleń już przeminęło od tamtego czasu - a świat jak był tak jest.