Polecamy

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Homilia do dorosłych
25/11/18 ks. Maciej Szczepaniak
Jednym ze skutków przyjęcia przez nas sakramentu chrztu świętego jest włączenie w lud Nowego Przymierza, który ma udział w kapłaństwie Chrystusa. Dzięki temu powszechnemu kapłaństwu Ludu Bożego możemy uczestniczyć w kulcie Boga, który jest ostatecznym celem wszystkiego. Dlatego Apokalipsa nazywa Boga „Alfa i Omega”. Pierwsza i ostatnia głoska alfabetu greckiego wskazuje na pełnię życia Bożego, na Boga Wszechmogącego – Boga od A do Zet.
Homilia do dorosłych
25/11/18 ks. Tomasz Szałanda
Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata została uroczyście powierzona i oddana nasza ojczyzna. To, co się stało w tamtym czasie w Łagiewnikach było o wiele czymś więcej niż intronizacją Jezusa na Króla Polski. To było publiczne, świadome i pełne miłości przylgnięcie do Chrystusa Króla, ale nie monarchy w ludzkim rozumieniu. Ewangelia bardzo wyraźnie nam to dzisiaj pokazuje, choć wymaga to pewnego wyjaśnienia. Na stwierdzenie Piłata: „a więc jesteś królem”, odpowiedź Jezusa brzmi dosłownie: „Ty mówisz, że ja jestem królem”.
Homilia do młodzieży
25/11/18 ks. Jacek Zjawin
Mieszko Pierwszy, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki... Co ich łączy? To pierwsi władcy Polski. Odpowiedź jest oczywista. Jestem jednak przekonany, że spotykamy się z nimi każdego dnia. Najczęściej z Mieszkiem, trochę rzadziej, z Bolesławem, a okazjonalnie z Kazimierzem Wielkim. Ich wizerunki znajdują się na banknotach 10, 20 i 50 złotowych. I nie jest to pewnie przypadek, że kojarzymy królów z pieniędzmi. W czasach monarchii absolutnej, całe życie człowieka zależało od woli króla. Dziś władzę absolutną przejął pieniądz i każdego dnia odczuwamy jak bardzo nasze życie zależy od tych szeleszczących papierków. Jak więc w świecie, który zna królów tylko z banknotów mówić o królowaniu Chrystusa?
Homilia do dzieci
25/11/18 Danuta Szelejewska
Trudno wyobrazić sobie państwo bez obecności rządzących. W przypadku królestwa również nie może być mowy o braku króla. Gdyby się tak stało, to jedność międzyludzka szybko zostałaby rozbita a dotychczasowe porządki uległyby zniszczeniu. Nie byłoby również przydziału obowiązków, natomiast ogólnie panująca swoboda doprowadziłaby do rozpowszechnienia źle pojętej wolności. Problem ważności króla próbowano rozwiązać podczas przesłuchania u rzymskiego prokuratora Poncjusza Piłata.
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką
25/11/18 ks. Andrzej Muńko
Wprowadzenie „Króluj nam Chryste” to pozdrowienie, które wypowiadają ministranci, kiedy spotkają księdza. Odpowiada się wtedy: „Zawsze i wszędzie”. My dziś także możemy tak odpowiedzieć, bo celebrujemy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jezus jest tym, który jest Królem wszelkiego stworzenia, wszechświata czy naszego życia. Prośmy w tej dzisiejszej Eucharystii, aby Jezus był przede wszystkim królem naszych serc.