Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Król nieśmiertelny

25/11/18 ks. Tomasz Szałanda
Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata została uroczyście powierzona i oddana nasza ojczyzna. To, co się stało w tamtym czasie w Łagiewnikach było o wiele czymś więcej niż intronizacją Jezusa na Króla Polski. To było publiczne, świadome i pełne miłości przylgnięcie do Chrystusa Króla, ale nie monarchy w ludzkim rozumieniu. Ewangelia bardzo wyraźnie nam to dzisiaj pokazuje, choć wymaga to pewnego wyjaśnienia. Na stwierdzenie Piłata: „a więc jesteś królem”, odpowiedź Jezusa brzmi dosłownie: „Ty mówisz, że ja jestem królem”.