Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Prawda o uchu igielnym

25/11/18 ks. Maciej Szczepaniak
Jednym ze skutków przyjęcia przez nas sakramentu chrztu świętego jest włączenie w lud Nowego Przymierza, który ma udział w kapłaństwie Chrystusa. Dzięki temu powszechnemu kapłaństwu Ludu Bożego możemy uczestniczyć w kulcie Boga, który jest ostatecznym celem wszystkiego. Dlatego Apokalipsa nazywa Boga „Alfa i Omega”. Pierwsza i ostatnia głoska alfabetu greckiego wskazuje na pełnię życia Bożego, na Boga Wszechmogącego – Boga od A do Zet.