Polecamy
Na imię mu Franciszek  Papież ubogich
o. Hans Waldenfels SJ
KSIĄŻKA
25,00 zł 5,00 zł

Niedziela Świętej Rodziny

Sugestia programowa
30/12/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Obrazem zgromadzenia liturgicznego jest świątynia jerozolimska. Jak w świątyni Jezus rozmawia z uczonymi w Piśmie, tak w centrum zgromadzenia znajduje się Jezus nauczający swój lud.
Homilia do dorosłych
30/12/18 Patryk Jakubowski
W jaki sposób interpretować słowa zdziwienia Jezusa: „Czemu Mnie szukaliście?”. Chciałbym, aby kaznodzieja opowiedział o kontekście historycznym Święta Paschy w Jeruzalem. Fragment kończy się stwierdzeniem, że Jezus czynił postępy w mądrości i latach. Czy to nie dobra okazja, aby zwrócić uwagę wiernym, jak bardzo brakuje nam cierpliwości?
Homilia do dorosłych
30/12/18 ks. Łukasz Figurski
Podczas jednej z katechez w IV klasie technikum na temat współczesnej rodziny, młodzież zauważyła, że jest pochłonięta bardzo mocno codziennymi obowiązkami, zapomina o odpoczynku, nie znajduje czasu na wspólne rozmowy, bycie razem, na modlitwę. Współczesna rodzina generalnie nie ma czasu dla siebie. Rodzice spędzają cały dzień w pracy, starając się zapewnić swoim najbliższym wszystkie dobra materialne...
Homilia do dorosłych
30/12/18 ks. Radosław Rychlik
Rodzicem jest się całe życie i dzieckiem jest się całe życie. Zmienia się nasza relacja rodzicielska. Zmienia się nasze odniesienie do rodziców, lecz zawsze jesteśmy dziećmi i zawsze jesteśmy rodzicami. Zadaj sobie dziś pytanie – jakim jesteś rodzicem dla swych dorosłych dzieci? (...).
Homilia do młodzieży
30/12/18 ks. Maciej K. Kubiak
Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora śpiewali kiedyś: „Rodzina, rodzina, rodzina, ach rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, Lecz kiedy jej ni ma, samotnyś jak pies”. I pewnie wszyscy się z tym zgodzimy… Papież Franciszek, którego tak często nazywamy ojcem (!), wyraził to samo, ale nieco inaczej – w adhortacji o miłości w małżeństwie i rodzinie Amoris laetitia: „Rodzina jest dobrem, bez którego społeczeństwo nie może się obejść, które musi być chronione” (Amoris laetitia, 44)...
Homilia do dzieci
30/12/18 ks. Piotr Śliżewski
Czy były wtedy samochody? Oczywiście, że nie! Ludzie nie mieli wtedy nawet rowerów. Pan Jezus musiał więc iść z Nazaretu do Jerozolimy pieszo, a ta trasa ma około 135 km! Nie był to jednorazowy wypad, ponieważ Ewangelista mocno zaznaczył, że „poszli oni zwyczajem świątecznym”...