Niedziela Świętej Rodziny
Sugestia programowa

Rodzina chrześcijańska w mocy Ducha kroczy drogami codziennego krzyża

30/12/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Obrazem zgromadzenia liturgicznego jest świątynia jerozolimska. Jak w świątyni Jezus rozmawia z uczonymi w Piśmie, tak w centrum zgromadzenia znajduje się Jezus nauczający swój lud.
W Eucharystii uobecnia się misterium ofiarowania w świątyni, które jest zapowiedzią Paschy Pana. Wierni, przyjmując słowo Boże i komunię świętą, otrzymują moc Ducha Świętego – moc Zmartwychwstałego, który uzdalnia ich do wiernego przejścia przez dni rodzinnego krzyża i niezrozumienia swego losu. Uczestnicy zgromadzenia liturgicznego otrzymują od Ojca z nieba dar Syna, dzięki któremu mogą urzeczywistniać królestwo Boże w swoich rodzinach.
 
 „W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.