Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

30/12/18 Patryk Jakubowski
W jaki sposób interpretować słowa zdziwienia Jezusa: „Czemu Mnie szukaliście?”. Chciałbym, aby kaznodzieja opowiedział o kontekście historycznym Święta Paschy w Jeruzalem. Fragment kończy się stwierdzeniem, że Jezus czynił postępy w mądrości i latach. Czy to nie dobra okazja, aby zwrócić uwagę wiernym, jak bardzo brakuje nam cierpliwości?