Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

W duchu Nazaretu

30/12/18 ks. Łukasz Figurski
Podczas jednej z katechez w IV klasie technikum na temat współczesnej rodziny, młodzież zauważyła, że jest pochłonięta bardzo mocno codziennymi obowiązkami, zapomina o odpoczynku, nie znajduje czasu na wspólne rozmowy, bycie razem, na modlitwę. Współczesna rodzina generalnie nie ma czasu dla siebie. Rodzice spędzają cały dzień w pracy, starając się zapewnić swoim najbliższym wszystkie dobra materialne...