Polecamy

Świętego Szczepana

Sugestia programowa
26/12/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii dokonuje się itinerarium wiary: uczestnicy zgromadzenia liturgicznego przechodzą od orędzia Słowa do odpowiedzi wiary, która wyraża się w „Amen” przyjęcia orędzia, przechodzi w uwielbienie Boga za dar zbawienia i osiąga swój szczyt w geście jedzenia i picia Chleba i Wina, które udzielają Ducha Zmartwychwstałego i antycypują w życiu wierzących eschatologiczny dar życia wiecznego.
Homilia do dorosłych
26/12/18 Sławomir Zatwardnicki
Zastanawia mnie, czy dzisiejszą Ewangelię traktować jako proroctwo dotyczące czasów „ostatecznych z ostatecznych”, czy może raczej jako zapowiedź tego, co może się wydarzać w każdym czasie czasów ostatecznych? Chyba to drugie, skoro w pierwszym czytaniu jest mowa o wypełnieniu się Jezusowej zapowiedzi już w życiu Szczepana.
Homilia do dorosłych
26/12/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
„Męczeństwo jest tej ziemi potrzebne, bo wtedy, kiedy już nie przekonują ludzi żadne inne argumenty, pozostaje jeszcze ten jeden argument: argument męczeństwa” (por. ks. Józef Tischner). Łatwo jest przyjąć nam Jezusa jako dziecko, które wczoraj narodziło się w Betlejem, znacznie trudniej jest przyjąć Jezusa z Jego krzyżem.
Homilia do dorosłych
26/12/18 ks. Franciszek Zawadzki
Często tak się składa, że gdy coś nas zadziwia i wymyka się naszemu prostemu rozumieniu, to ma do odegrania jakieś ważne zadanie. Myślę, że podobnie jest z dniem św. Szczepana obchodzonym tuż po dnu Bożego Narodzenia. Dlaczego?
Homilia do dzieci
26/12/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Ukazujemy osobę św. Szczepana jako świadka wiary. Przypominamy, że w ciągu dziejów było wielu takich świadków, którzy oddali życie za Chrystusa. Dzisiaj również są ludzie, którzy odważnie głoszą Chrystusa, nawet kosztem swego życia.