Świętego Szczepana
Sugestia programowa

Duch Święty komunikuje wiernym „dobroć i miłość”

26/12/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii dokonuje się itinerarium wiary: uczestnicy zgromadzenia liturgicznego przechodzą od orędzia Słowa do odpowiedzi wiary, która wyraża się w „Amen” przyjęcia orędzia, przechodzi w uwielbienie Boga za dar zbawienia i osiąga swój szczyt w geście jedzenia i picia Chleba i Wina, które udzielają Ducha Zmartwychwstałego i antycypują w życiu wierzących eschatologiczny dar życia wiecznego.
W Eucharystii odnawia się otrzymany na chrzcie świętym dar „obmycia odradzającego i odnawiającego w Duchu Świętym”. Duch Święty komunikuje wiernym „dobroć i miłość” Boga. Ten sam Duch Święty napełnia teraz wierzących, którzy celebrują „światło”, jakim jest przyjście Zbawiciela.
.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.