Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Świętego Szczepana
Homilia do dzieci

Rycerze Pana Jezusa

26/12/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Ukazujemy osobę św. Szczepana jako świadka wiary. Przypominamy, że w ciągu dziejów było wielu takich świadków, którzy oddali życie za Chrystusa. Dzisiaj również są ludzie, którzy odważnie głoszą Chrystusa, nawet kosztem swego życia.