Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Słowo, którego się słucha

26/12/18 ks. Franciszek Zawadzki
Często tak się składa, że gdy coś nas zadziwia i wymyka się naszemu prostemu rozumieniu, to ma do odegrania jakieś ważne zadanie. Myślę, że podobnie jest z dniem św. Szczepana obchodzonym tuż po dnu Bożego Narodzenia. Dlaczego?