Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

26/12/18 Sławomir Zatwardnicki
Zastanawia mnie, czy dzisiejszą Ewangelię traktować jako proroctwo dotyczące czasów „ostatecznych z ostatecznych”, czy może raczej jako zapowiedź tego, co może się wydarzać w każdym czasie czasów ostatecznych? Chyba to drugie, skoro w pierwszym czytaniu jest mowa o wypełnieniu się Jezusowej zapowiedzi już w życiu Szczepana.