Polecamy
Oczekuję życia w przyszłym świecie
Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
49,90 zł 5,00 zł

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Sugestia programowa
25/12/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Pasterze kierowani przez słowa aniołów szukają i znajdują „znak” (Dziecię). W końcu pasterze dają świadectwo o misterium, które poznali poprzez swoją otwartość na to, co transcendentne.
Homilia do dorosłych
25/12/18 Olaf Szczypiński
Dlatego w homilii chciałbym usłyszeć odpowiedź na następujące pytania: dlaczego narodzenie Jezusa miało miejsce właśnie w Betlejem? Jakie znaczenie ma to, że św. Łukasz rozpoczyna swe opowiadanie o narodzeniu Jezusa od wspomnienia spisu ludności? Jakie było historyczne znaczenie zarządzonego przez cesarza spisu „całego świata”? Jaki jest teologiczny związek Jezusa z Augustem?
Homilia do dorosłych
25/12/18 ks. Maciej K. Kubiak
Z każdym razem, gdy wyznajemy naszą wiarę w Credo mówimy: „I za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem”. Przepisy kościelne sugerują nawet, że wypowiadając te słowa wszyscy wierni zawsze skłaniają głowę, a w dzisiejszą uroczystość przyklękają. Pochylamy głowę przed wielką tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem. Na znak szacunku, uniżenia, ale i wdzięczności.
Homilia do dorosłych
25/12/18 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Na święta wszyscy wracają do domu. Witam więc wszystkich w to Boże Narodzenie, gdy w naszych domach przeżywamy jedną z najpiękniejszych chwil w roku, przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty. Bóg wybrał Betlejem na swoje narodzenie, a Betlejem znaczy „dom chleba”. Zapach chleba sprawia, że wszyscy biegną do kuchni. Bóg zechciał, aby Polacy na święta Jego narodzenia, swoje rodzinne spotkania zaczynali od podzielenia się chlebem.
Homilia do dorosłych
25/12/18 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Poczujmy się uczestnikami początku królowania Boga na ziemi, jak obwieszcza prorok Izajasz. Poczujmy się jak aniołowie, którzy dotychczas służyli boskiemu majestatowi Syna w niebie, a my możemy Mu służyć już tutaj, na tej ziemi, bo nadeszła pełnia czasów i Bóg nie tylko przemówił, ale i ukazał się przez Syna. Jak w mieście Betlejem rozbłyska blask chwały Bożej, tak niech to światło rozbłyśnie również w nas, bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Homilia do dorosłych
25/12/18 ks. Marek Piedziewicz
Boże Narodzenie to także święta dotrzymanej obietnicy. Cały Stary Testament jest przecież wielką zapowiedzią, że Bóg uratuje ludzi od nieszczęścia, jakie na siebie sprowadzili poprzez grzech. Że pokona śmierć, która zniszczy wszelkie życie. Choć nie pada tam ani razu imię Jezusa, to jednak kiedy czytamy go jako chrześcijanie, dostrzeżemy w nim Jego obecność.