Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestia programowa

Chrystus przychodzi „w pokorze ciała”, aby pokorę w nas ukształtować

25/12/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Pasterze kierowani przez słowa aniołów szukają i znajdują „znak” (Dziecię). W końcu pasterze dają świadectwo o misterium, które poznali poprzez swoją otwartość na to, co transcendentne.
Do podobnej relektury swego życia wezwani są także uczestnicy zgromadzenia liturgicznego. Mają oni uświadomić sobie, że Bóg „rodzi się w ich codzienności”. Także Maryja w codzienności rozważała misterium Wcielenia, dokonując duchowej pielgrzymki pomiędzy Pismem a wydarzeniami swego życia. Tego rodzaju hermeneutyka chrześcijańskiego życia ma dokonywać się w przestrzeni codziennej modlitwy. Warto zauważyć, że użyty w Ewangelii grecki imiesłów symballousa wskazuje na cierpliwy wysiłek Maryi polegający na odniesieniu wydarzeń swego życia do światła Pisma, tak aby w tym świetle te wydarzenia zrozumieć. Dosłownie można przetłumaczyć ten termin jako „trwała w porównywaniu”.
                                                                                                                            
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.