Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestia programowa

Chrystus przychodzi „w pokorze ciała”, aby pokorę w nas ukształtować

25/12/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Pasterze kierowani przez słowa aniołów szukają i znajdują „znak” (Dziecię). W końcu pasterze dają świadectwo o misterium, które poznali poprzez swoją otwartość na to, co transcendentne.
Do podobnej relektury swego życia wezwani są także uczestnicy zgromadzenia liturgicznego. Mają oni uświadomić sobie, że Bóg „rodzi się w ich codzienności”. Także Maryja w codzienności rozważała misterium Wcielenia, dokonując duchowej pielgrzymki pomiędzy Pismem a wydarzeniami swego życia. Tego rodzaju hermeneutyka chrześcijańskiego życia ma dokonywać się w przestrzeni codziennej modlitwy. Warto zauważyć, że użyty w Ewangelii grecki imiesłów symballousa wskazuje na cierpliwy wysiłek Maryi polegający na odniesieniu wydarzeń swego życia do światła Pisma, tak aby w tym świetle te wydarzenia zrozumieć. Dosłownie można przetłumaczyć ten termin jako „trwała w porównywaniu”.
                                                                                                                            
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.