Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Katolicy wracajcie do domu

25/12/18 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Na święta wszyscy wracają do domu. Witam więc wszystkich w to Boże Narodzenie, gdy w naszych domach przeżywamy jedną z najpiękniejszych chwil w roku, przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty. Bóg wybrał Betlejem na swoje narodzenie, a Betlejem znaczy „dom chleba”. Zapach chleba sprawia, że wszyscy biegną do kuchni. Bóg zechciał, aby Polacy na święta Jego narodzenia, swoje rodzinne spotkania zaczynali od podzielenia się chlebem.