Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

25/12/18 Olaf Szczypiński
Dlatego w homilii chciałbym usłyszeć odpowiedź na następujące pytania: dlaczego narodzenie Jezusa miało miejsce właśnie w Betlejem? Jakie znaczenie ma to, że św. Łukasz rozpoczyna swe opowiadanie o narodzeniu Jezusa od wspomnienia spisu ludności? Jakie było historyczne znaczenie zarządzonego przez cesarza spisu „całego świata”? Jaki jest teologiczny związek Jezusa z Augustem?