Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Światłość zstąpiła na ziemię

25/12/18 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Poczujmy się uczestnikami początku królowania Boga na ziemi, jak obwieszcza prorok Izajasz. Poczujmy się jak aniołowie, którzy dotychczas służyli boskiemu majestatowi Syna w niebie, a my możemy Mu służyć już tutaj, na tej ziemi, bo nadeszła pełnia czasów i Bóg nie tylko przemówił, ale i ukazał się przez Syna. Jak w mieście Betlejem rozbłyska blask chwały Bożej, tak niech to światło rozbłyśnie również w nas, bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.