Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Tajemnica, której niepodobna ani zrozumieć

25/12/18 ks. Maciej K. Kubiak
Z każdym razem, gdy wyznajemy naszą wiarę w Credo mówimy: „I za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem”. Przepisy kościelne sugerują nawet, że wypowiadając te słowa wszyscy wierni zawsze skłaniają głowę, a w dzisiejszą uroczystość przyklękają. Pochylamy głowę przed wielką tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem. Na znak szacunku, uniżenia, ale i wdzięczności.