Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Osiem sposobów na szczęśliwe życie

01/11/18 ks. Wojciech Nowicki
Chrystus Pan daje nam dzisiaj osiem wskazówek, jak uczynić życie szczęśliwym. Szczęście, o którym mówi, w pełni osiągniemy wprawdzie dopiero wtedy, gdy dołączymy do naszych braci i sióstr w niebie, ale już teraz możemy doświadczać przedsmaku tego niekończącego się szczęścia niebiańskiego.