Wszystkich Świętych

Sugestie programowe

01/11/18
Duch Święty pomaga uczestniczyć w liturgii niebiańskiej i umacnia w drodze do świętości
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: (…). Homilię można poświęcić jednemu z błogosławieństw, które powinno być głębiej wyjaśnione i ukierunkowane na realizacji we współczesnych uwarunkowaniach społecznych i kulturowych. Chrześcijanin jest święty na tyle, na ile naśladuje Chrystusa w Jego stosunku do rzeczy materialnych; na ile jest zdolny dzielić się nimi z braćmi; na ile jest w stanie przyjąć samotność i niezrozumienie ze względu na pójście za Panem; na ile jest przeświadczony, że w każdej sytuacji znajduje się w rękach Boga, który
go chroni; na ile jest otwarty na tych, którzy cierpią i znajdują się w potrzebie; na ile jest otwarty na słowo Boga, które oczyszcza jego umysł i daje mu mądrość w każdej sytuacji; na ile, według woli Boga, jest zaangażowany w życie Kościoła; na ile jest silny w przyjęciu prześladowań, a nawet śmierci ze względu na swą wiarę.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018