Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Zaproszenie do świętości

01/11/18 ks. Paweł Wygralak
Warto przyjrzeć się życiu znanych świętych, aby przekonać się, że ich droga życia do świętości może być również naszą drogą, i że możemy się od nich bardzo wiele nauczyć. W czasie, kiedy tak wiele mówi się o wartości życia i nierozerwalności małżeństwa warto wspomnieć bł. Joannę Beretta Mola. Poznając jej życie, świadectwo bliskich osób, możemy w pierwszym rzędzie zobaczyć jej bliskość z Panem Bogiem i otwarcie na drugiego człowieka w życiu zawodowym, jako lekarz, i w życiu rodzinnym, jako żona i matka.