Słuchając Franciszka

01/11/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Adhortacja o miłości w rodzinie została na ogół dobrze przyjęta przez wiernych. Niektórzy jednak dostrzegli w niej zerwanie z tradycyjną nauką Kościoła oraz sprzeczność z depozytem wiary i z nauczaniem św. Jana Pawła II. Buttiglione próbuje odpowiedzieć na tę krytykę „w braterskim duchu wspólnego poszukiwania prawdy”. Słusznie podnosi, że wiele nieporozumień związanych jest z pomieszaniem wzniosłego ideału, z doświadczeniem grzeszności i słabości. Rodzina jest Kościołem domowym (Ecclesia domestica), bo jest miejscem mocy uświęcającej miłości, ale także rzeczywistością nieustannie potrzebującą oczyszczenia. Wspólnotą w drodze.
01/12/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Rodzina to przymierze miłości naznaczone jednością, wiernością, nierozerwalnością i otwartością na życie. Papież Franciszek przypomina o tym wielokrotnie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia. Rodzina to „społeczność naturalna oparta na małżeństwie” mężczyzny i kobiety (AL 52).