Słuchając Franciszka

Świadectwo rodziny (na grudzień)

01/12/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Rodzina to przymierze miłości naznaczone jednością, wiernością, nierozerwalnością i otwartością na życie. Papież Franciszek przypomina o tym wielokrotnie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia. Rodzina to „społeczność naturalna oparta na małżeństwie” mężczyzny i kobiety (AL 52).