Spotkanie wspólnoty różańcowej

Święta Boża Rodzicielko (na listopad)

01/11/18 ks. Franciszek Zawadzki
Bóg jest kimś, kto wybiera człowieka na swego współpracownika, tak jak wybrał Maryję. Wybierając zaś człowieka dzieli się z nim boską godnością bez ograniczeń. Wybierając Maryję nie zastrzega sobie prawa do swej chwały ale czyni Ją uczestnikiem tej chwały – czyni Ją Bożą Rodzicielką.