CZYTANIA NA CZERWIEC

Czerwcowe - 03.06-10.06.2018

03/06/18 ks. Piotr Śliżewski
Serce Jezusa, świątynio Boga… Na świecie są różne kaplice i kościoły. Wśród nich są prawie zapomniane, przydrożne kapliczki, które gdyby nie „pobożne wioskowe zgromadzenia” na majowe śpiewy litanii loretańskiej, na pewno zarosłyby pokrzywami. Można wymienić także kaplice seminaryjne i zakonne, gdzie w akompaniamencie brewiarza dojrzewają męskie i damskie serca, by odpowiedzieć „tak” na wezwanie do całkowitej służby Bogu. Są również kaplice w domach pomocy społecznej i sanatoriach, gdzie cierpiący ofiarowują swoje cierpienia temu, który z krzyża ich najbardziej rozumie. Ponadto są wielkie kościoły, które z uwagi na swoją historię i rangę są nazywane bazylikami większymi.