CZYTANIA NA MAJ
Homilia do dorosłych

Majowe - 07.05-13.05.2018

07/05/18 ks. Marcin Stanisławski
Spotykamy się na kolejnym majowym nabożeństwie. Dziś 13 maja, a więc dzień, w którym w wielu polskich kościołach i kaplicach wspominamy objawienia Matki Bożej w Fatimie. W ubiegłym roku minęło 100 lat od tych objawień. Od maja do października 1917 roku Matka Boża ukazywała się trojgu pastuszkom w Dolinie Pokoju nieopodal małej portugalskiej wioski, Fatimy. Powstało wiele utworów ku Jej czci. Autorką jednego z nich jest Teresa Zajewska: Już sto lat Matko, jak cześć odbierasz W twym miejscu świętym, w Fatimie, Tam to w szczególny sposób odkrywasz Najczulsze swe serce matczyne.