CZYTANIA NA MAJ
Homilia do dorosłych

Majowe - 14.05-20.05.2018

14/05/18 ks. Marcin Stanisławski
Wczoraj przypomnieliśmy sobie prośby Matki Bożej przekazane podczas objawień w Fatimie. Do treści orędzia fatimskiego powracamy również dzisiaj. Niech wprowadzeniem do naszego rozważania będzie wiersz anonimowego autora: Gdy straszne klęski na świat się walą, Gdy na nieszczęścia wszyscy się żalą, Gdy serce z bólu i cierpień kona, W Sercu Maryi nasza obrona!