Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

10 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
10/06/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący wyposażeni w Eucharystii w „miecz Ducha” i ciało Pana mogą zwyciężać w codziennej walce przeciwko szatanowi. Po wyjściu z Eucharystii „przy każdej sposobności modlą się w Duchu” (Ef 6, 18), podtrzymują doświadczenie miłosierdzia Boga otrzymane w Eucharystii.
Homilia do dorosłych
10/06/18
Umysł ludzi staje się umysłem przewrotnym, chce kierować się własną logiką, nie uwzględnia tego, co często nie jest widoczne na pierwszym planie. Wydaje mi się, że warto, aby kaznodzieja znalazł moment na refleksję na temat kłótni, spróbował pokazać, jak ważna jest kulturalna wymiana zdań, o którą ostatnio coraz trudniej. Może warto też dokonać jasnego rozróżnienia między tym, co jest jakąś fałszywą czy pozorną jednością, czasami wymuszoną, a bogactwem różnorodności. Jak pokazuje historia Kościoła, ani ślepe posłuszeństwo, ani agresywna autorytarność nie zaprowadzą pokoju.
Homilia do dorosłych
10/06/18 ks. Szymon Bajon
Niektórzy bibliści uważają, że w czasach Jezusa bywało, iż egzorcyści wzywali wyższe duchy, by pozbyć się niższych demonów. Przeciwnicy Jezusa mogli więc oskarżać go o podobne praktyki – o to, że moc do wyrzucania złych duchów czerpie od samego szatana. Co więcej – jest przez niego opętany, a zatem jest fałszywym nauczycielem, działającym pod wpływem demonów i zwodzącym lud. To właśnie mogło oznaczać określenie „odszedł od zmysłów”. I w takim sensie mogło być ono rzeczywistym powodem do zmartwień dla bliskich Jezusa – za zwodzenie ludu Bożego groziła bowiem urzędowa kara śmierci. Nic więc dziwnego, że rodzina Jezusa pospieszyła do Niego.
Homilia do dorosłych
10/06/18 ks. Piotr Winkler
Moc Jezusa bezwzględnie przewyższa siłę szatana. Jezus może uwolnić nas od wpływu złego ducha, od grzechu. Konieczna jest przy tym nasza dobra wola, chęć poprawy, prośba skierowana do Niego, współpraca z Jego łaską. Słowem chodzi o zbliżenie się do Jezusa. Jeśli jesteśmy z Nim blisko, zakusy szatana nie są dla nas groźne. Chrystus daje nam dziś swoją propozycję: „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3, 35).
Homilia do młodzieży
10/06/18 ks. Jacek Zjawin
Moje życie rozciąga się pomiędzy Księgą Rodzaju a Ewangelią. Daję się oszukać szatanowi, który mi wmawia, że Bóg mnie nie kocha i muszę łamać przykazania, żeby być szczęśliwym. Nieprawda? Sprawdzian albo test. Nie za bardzo się przygotowałem. Jeśli dostanę złą ocenę zmartwię rodziców, dostanę jakąś karę, poczuję się gorszy… Przecież ściąganie to nie taki straszny grzech. Trzeba sobie życie ułatwiać.
Homilia do dzieci
10/06/18 bp Antoni Długosz
Autor Księgi Rodzaju opowiada, że Pan Bóg powołuje ludzi do przyjaźni z sobą. Pierwsi ludzie są Bożymi dziećmi (obraz). Przeżywają w życiu zgodę i harmonię. Szatan zazdrości im tego szczęścia. Namawia ich, by nie spełniali propozycji Boga, lecz według swojego rozumu układali życiowe plany. Wtedy będą posiadali moc Bożą, staną się bogami! Pierwsi ludzie ulegają szatańskiej pokusie popełniając grzech nieposłuszeństwa. Zrywają przyjaźń z Bogiem...