10 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

10/06/18
Umysł ludzi staje się umysłem przewrotnym, chce kierować się własną logiką, nie uwzględnia tego, co często nie jest widoczne na pierwszym planie. Wydaje mi się, że warto, aby kaznodzieja znalazł moment na refleksję na temat kłótni, spróbował pokazać, jak ważna jest kulturalna wymiana zdań, o którą ostatnio coraz trudniej. Może warto też dokonać jasnego rozróżnienia między tym, co jest jakąś fałszywą czy pozorną jednością, czasami wymuszoną, a bogactwem różnorodności. Jak pokazuje historia Kościoła, ani ślepe posłuszeństwo, ani agresywna autorytarność nie zaprowadzą pokoju.