10 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Z Jezusem buduję Jego rodzinę

10/06/18 bp Antoni Długosz
Autor Księgi Rodzaju opowiada, że Pan Bóg powołuje ludzi do przyjaźni z sobą. Pierwsi ludzie są Bożymi dziećmi (obraz). Przeżywają w życiu zgodę i harmonię. Szatan zazdrości im tego szczęścia. Namawia ich, by nie spełniali propozycji Boga, lecz według swojego rozumu układali życiowe plany. Wtedy będą posiadali moc Bożą, staną się bogami! Pierwsi ludzie ulegają szatańskiej pokusie popełniając grzech nieposłuszeństwa. Zrywają przyjaźń z Bogiem...