Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

11 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
17/06/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Królestwo niebieskie na początku jest niepozorne, małe. Potrzebuje czasu na wzrost. Lecz gdy nadchodzi jego kres, jest wielkie i potężne. W ten sposób ukazana jest jego zewnętrzna ekspansja. Dzieła Boga początkowo są niepozorne, lecz potem przynoszą plon obfity.
Homilia do dorosłych
17/06/18 Teresa Cybulska
Wystarczy popatrzeć w telewizji na Syrię lub podobne rejony świata. Ale nie tylko wojny czy zamachy. Są drogi na ziemi, po których już nie mogą jeździć samochody, gdyż są one w gruzach. Są jeszcze inne formy degradacji… A przecież Pan Bóg wysłał do głowy człowieka rozum wyposażony w sumienie...
Homilia do dorosłych
17/06/18 ks. Mariusz Pohl
Pobudzony ułudą reklamy człowiek chciałby pewne procesy przyspieszyć, ale skutek tego może być opłakany. Ktoś posiał kiedyś w ogródku nasionka i z niecierpliwością czekał, aż grządka się bujnie zazieleni. Zaczęły pojawiać się pierwsze kiełki, ale szło to za wolno, więc niecierpliwy ogrodnik zaczął delikatnie pociągać za ździebełka do góry, by przyspieszyć wschodzenie. Niestety, wskutek tego pourywał korzenie i roślinki szybko uschły...
Homilia do dorosłych
17/06/18 ks. Zbigniew Kosik
Dla współczesnych ludzi przesadzanie krzewów lub drzew jest czynnością banalnie prostą. Któż nie stosuje tego rozwiązania mając działkę, kawałek ogrodu czy sadu. Dbałość o piękno połączone z troską o przyszłe zbiory owoców są połączone z rytmem wszelkich prac ogrodniczych czy sadowniczych. Rozumiemy więc wizję proroka Ezechiela, który swoim rodakom żyjącym w niewoli przedstawia bardzo optymistyczną perspektywę ich przyszłości. Tak jak potrafi Bóg w cudowny sposób przesadzić drzewo cedrowe, tak kiedyś będzie wyglądać los narodu wybranego (Ez).
Homilia do młodzieży
17/06/18 ks. Wojciech Silski
Jezus zachęca nas do cierpliwości w walce z naszymi wadami i do dowartościowania pozornie słabych, ale tak naprawdę super mocnych środków duchowych: Eucharystii – jako uczty i adoracji, pokuty i modlitwy sercem, a nie tylko ustami. Szczególnym miejscem Bożego siewu jest właśnie Eucharystia. Kochajmy ją – choć jest tajemnicą wiary...
Homilia do dzieci
17/06/18 ks. Konrad Zygmunt
Do czego nas zachęca dzisiaj Pan Jezus. Na pewno nie do siania nasion… Każdy z nas zna słowo: dobry uczynek. Czasem są to naprawdę małe sprawy, bardzo drobne – a później widzimy jakie przynoszą dobre owoce. Pamiętajmy o tym i niech każdy z nas, i dzieci i dorośli, czyńmy dobre uczynki.