11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

17/06/18 Teresa Cybulska
Wystarczy popatrzeć w telewizji na Syrię lub podobne rejony świata. Ale nie tylko wojny czy zamachy. Są drogi na ziemi, po których już nie mogą jeździć samochody, gdyż są one w gruzach. Są jeszcze inne formy degradacji… A przecież Pan Bóg wysłał do głowy człowieka rozum wyposażony w sumienie...