11 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

W Eucharystii wierni otrzymują moc Ducha, który udziela im nadziei na wzrost królestwa Bożego

17/06/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Królestwo niebieskie na początku jest niepozorne, małe. Potrzebuje czasu na wzrost. Lecz gdy nadchodzi jego kres, jest wielkie i potężne. W ten sposób ukazana jest jego zewnętrzna ekspansja. Dzieła Boga początkowo są niepozorne, lecz potem przynoszą plon obfity.
Takie prawo wzrostu królestwa Bożego objawiło się najwyraźniej w wydarzeniu Paschy Jezusa Chrystusa – Jego mała, niepozorna (z pozoru przegrana) śmierć na krzyżu rozrosła się w potężne i chwalebne zmartwychwstanie. Krzyż Jezusa jest „małą gałązką”, która – zasadzona na Syjonie – stała się „cedrem wspaniałym”, pod którym zamieszkały wszystkie ludy ziemi (pierwsze czytanie).

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.