Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

6 niedziela wielkanocna

Sugestia programowa
06/05/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Homilista, czerpiąc ze słowa Bożego, może wskazać na konkretny wymiar chrześcijańskiej miłości na wzór Boga. Ma to być miłość uprzedzająca, stąd czytania mówią: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (Ewangelia dnia); „Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował” (drugie czytanie).
Homilia do dorosłych
06/05/18 Sławomir Zatwardnicki
Gdzie chrześcijanin i w jaki sposób napełnia się miłością? Często słyszę, że wszystko już otrzymaliśmy w sakramentach, ale „rzeczywistość skrzeczy”. Co w takim razie jest nie tak, że nie widać owoców miłości? Czy miłość Ojca do Syna jest tą samą – taką samą – miłością jak miłość Syna do nas? Ilekroć czytam Ewangelię, mam wrażenie doskonałej symetryczności między stosunkiem Ojca do Syna a Syna do ludzi...
Homilia do dorosłych
06/05/18 o. Marcin Wrzos OMI
Elementem chrześcijańskiej miłości ma być otwartość na innych. Taka miłość ewangelizuje, budzi pytania, przyciąga do Boga. Dzieje Apostolskie, powstałe ok. 80 roku, opisują rozwój i wzrost młodego Kościoła. Pierwsza wspólnota chrześcijan zadaje sobie pytanie, do kogo iść z największym swoim bogactwem, którym jest Bóg. Rozdział 10. Dziejów Apostolskich, który usłyszeliśmy, opisuje moment, w którym Ewangelia, na wyraźnie Boże polecenie, opuszcza granice świata żydowskiego i dociera do poganina, rzymskiego setnika. Pierwsi chrześcijanie zrozumieli, że muszą być otwarci na innych, że Bóg nie jest ich własnością.
Homilia do dorosłych
06/05/18 ks. Franciszek Zawadzki
Dziś przyszliśmy do kościoła wiedzeni tą samą tęsknotą, by usłyszeć Janowe podsumowanie wszystkiego, co o Bogu można powiedzieć. Jan mówi w swoim liście: „Bóg jest miłością”. Te słowa brzmią dziś w naszych uszach wraz z radosną, wielkanocną oprawą. Wielkanoc, która wciąż się przedłuża w naszych obchodach mówi o mocy miłości. Zmartwychwstały Chrystus jest dla nas świadectwem tego, że prawdziwej miłości nie przykryje żaden grób, że prawdziwa miłość kruszy wszelkie głazy, które chcą na nas się zwalić, że prawdziwa miłość pokona nawet śmierć i nienawiść.
Homilia do młodzieży
06/05/18 s. Arletta Ziółkowska
Przyjaźń jest więzią, która łączy ludzi i nadaje głębszy sens naszemu życiu. Żyjąc w przyjaźni możemy sobie nawzajem powiedzieć o wielu rzeczach, ufając, że nikt inny o tym się nie dowie. Żyjąc w przyjaźni możemy przeżyć wiele pięknych chwil, wspólnych przygód, spotkań. Warto się przyjaźnić, bo dzięki temu łatwiej będzie przeżyć również trudne i wymagające momenty naszego życia.
Homilia do dzieci
06/05/18 ks. Dariusz Zuber
W czytanych dziś tekstach Pisma Świętego Pan Bóg mówi nam o tej miłości, która wyróżnia chrześcijan. Apostoł Piotr jak słyszeliśmy dzięki spotkaniu z rzymskim żołnierzem Korneliuszem przekonał się, że Bóg kocha również tych, którzy nie są Żydami. Dla ludzi tamtych czasów to była myśl niezwykła.